MIDA CLANBEAT TEEB


Meie lahendus annab Teile, hea klassijuhataja, vajalikke andmeid ja raamistikke, mis aitavad Teil toetada oma klassi arengut, prioritiseerida tegevusi ja läheneda õpilastele individuaalselt nii, et nad õpivad paremini juhtima iseend ja oma mõju.

Clanbeati abil kujundate Te positiivsete harjumuste teket, mis aitavad kaasa Teie õpilaste kujunemisele ennastjuhtivateks õppijateks, kes oskavad toetada ka iseenda heaolu.

VÄÄRTUS ÕPETAJALE


REAALAJA ANDMED

Õpilaste tegevusel ja küsitlustel põhinev sisend varajaseks märkamiseks.

KIIRE SUHTLUS

Saage teada, kuidas Teie klassil läheb. Andke isiklikku tagasisidet või jagage infot. Turvaline ja privaatne.

AUTOMATISEERITUD PROTSESSID

Automaatsed üleskutsed ja suunised, mis aitavad tugevdada õpilaste positiivseid harjumusi.

TUGEVAM KOGUKOND

Panustage klassi ühtsustunde ja koostöö kasvu.

Koolijuht (1)-clanbeat

Meie hea koostööpartneri Telia toetusega on Clanbeat'i rakendus nüüd saadaval ka eesti ja vene keeles

TELIA_P_RGB-1-min
harno-logo

Meie hea koostööpartneri Telia toetusega on Clanbeat'i rakendus nüüd saadaval ka eesti ja vene keeles

TELIA_P_RGB-1-min
harno-logo
Elo-Võrk

ELO VÕRK

Telia Eesti toetustegevuste juht

„Otsisime väga pikalt digitaalset lahendust, mis aitaks ennetada koolis kiusuprobleeme ja toetaks noorte vaimset tervist. Kui läbi Haridus- ja Noorteameti kuulsime Clanbeati rakendusest, saime kohe aru, et see on just see, mida oleme otsinud. Ja mis eriti oluline, lahendus on loodud koostöös peamiste kasutajate — noortega. Loodame väga, et Clanbeati kaudu saab Eestist alguse üks äge haridusinnovatsioon, mis viib meie positiivse kogemuse ka maailma.“

VÄÄRTUS ÕPILASTELE


ÕPI TUNDMA OMA KAASLASI

Õpilased saavad tutvuda üksteise huvide ja unistustega, jagada kogemusi.

PEA OMA KLASSIGA SIDET

Õpilased saavad hõlpsasti olla kontaktis, vahetada mõtteid ja küsimusi.

HALDA OMA ÜLESANDEID

Õpilased saavad märkida üles oma igapäevaülesandeid nii koolist kui mujalt.

ÕPI KOOS TEISTEGA

Õpilased saavad jagada üksteisega ülesandeid, küsida ja pakkuda abi.

ÕPI ISEENDA KOHTA

Õpilased saavad jälgida oma tundeid ja heaolu ja tugevdavad harjumust reflekteerida.

Clanbeat eesti koolidele

MIDA ÕPILASED CLANBEATIGA ENDAS ARENDAVAD


 • Eneseteadlikkus
 • Enesejuhtimise oskused
 • Õpioskused
 • Sotsiaalsed ja emotsionaalsed oskused
 • Suhtlemisoskused
 • Koostööoskused
 • Agentsus
 • Enesejuhitud õppimine
 • Autonoomia
 • Kohanemisvõime
 • Vastupidavus

PIDEVA ARENGU TSÜKKEL


Õpilased teevad läbi samme, mis toetavad nende pidevat arengut.

REFLEKTEERI

Õpi kogemustest

Plan-Act-Reflect-1

PLANEERI

Eesmärgi seadmine, tegevuste planeerimine

TEGUTSE

Vii tegevused ellu

Research

TUGINEME KAASAEGSETELE UURINGUTELE

Meie meeskonnas on hariduspsühholoogid Grete Arro ja Kati Aus, kes on oma valdkonna eksperdid ja eestvedajad.

Arendame Clanbeati teaduspõhiselt, et luua meie kasutajate arengu ja heaolu jaoks sisulist väärtust.

Co-creation-with-schools

LOOME LAHENDUSI KOOS KOOLIDEGA

Sajad õpilased, õpetajad ja koolijuhid on pühendanud oma aega ja teadmisi Clanbeati arendamisele.

Me jätkame koosloomet ja kasvamist koos oma kasutajatega ning kutsume Sind ka kaasa rääkima.

Liitu kogukonnaga
GDPR-badge

TURVALINE JA LIHTNE KASUTAMINE

Igal kasutajal on kontroll oma andmete üle. Omalt poolt krüpteerime andmeid, et meie kasutajate digitaalne jalajälg oleks turvaline ja kindlalt hoitud. Täidame isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

Clanbeati kasutuselevõtt ei vaja eraldi koolitust ja see võtab aega mõne minuti. Nii meie nooremad kui vanemad kasutajad on öelnud, et Clanbeati rakendus on lihtne ja intuitiivne.

Jaana-Roht

JAANA ROHT

Tallinna Kesklinna Põhikool

„Mind rõõmustab, et õpilased saavad ise märkida oma koduseid ülesandeid ja kohustusi, kujundada oma päevaplaani. Saame üksteisega kiiresti ja operatiivselt infot vahetada, tagasisidestada nii koolinädalat kui ka eesmärkide täitmist, jagada lihtsalt oma emotsioone. Mul kui klassijuhatajal on ülevaade iga õpilase nädalast. Kasulik on see, et alati saame nii mina kui õpilane valida, kellega ja kui paljudega infot jagada.“

TEEME KOOS EESTI KOOLIDE ÕHKKONNA PAREMAKS


OECD PISA uuringu järgi on meie õpilaste teadmised ja oskused funktsionaalses lugemises, matemaatikas ja loodusõpetuses maailma tipus. Samas on meie õpilastel OECD riikide keskmisest madalam kooliga seotus ehk kuuluvustunne, vähem tunnetatakse õpetaja toetust ja väärtustatakse omavahelist koostööd.

See on oluline mure, sest kõrgemat kuuluvustunnet seostatakse kõrgema akadeemilise motivatsiooni, enesehinnangu ja akadeemiliste saavutustega, väiksema tõenäosusega riskeerivale ja antisotsiaalsele käitumisele, koolist väljalangemisele.

Rohkem koostööd tegevad õpilased saavutavad ka paremaid haridusalaseid tulemusi ja neil on paremad suhted klassikaaslastega.

Kui õpilased tunnevad, et õpetajad hoolivad neist ja toetavad neid, tagab see õppimisele pühendumise ja parima tulemuse poole püüdlemise. Õpetajate suuremat toetust tundvad õpilased saavad paremaid hindeid, neil on kõrgem sisemine motivatsioon ja madalam ärevus ning on ka rohkem eluga rahul.

Lähem info: PISA 2018 Eesti tulemused

ALUSTA CLANBEATIGA TÄNA

See on TASUTA üksikisiku tasandil. Kui soovite Clanbeati kasutada kogu oma organisatsiooniga, kirjutage meile hello@clanbeat.com

Looge oma konto